Selamat Datang di Blog Patria Jaya dsk. - Santa Theresia
Wilayah 4, Paroki Lubang Buaya - Gereja Kalvari, Jakarta Timur

13 April 2015

Ratu Rosari (bahasa Jawa)


RATU ROSARIO Ratu rosario, ratu sinuci 
Duh kenya ibu ratuning pra nabi Pra putra ing donya 
Sowan ingarsanta Sowan ngabekti mring ibu...2X Ratu rosario, 
tuking pamirma Mriksanana kawula para putra 
Ngorong ing katresnan Ngorong kanyuwanan 
Mugi paringa pangestu...2X Ratu rosario, 
ratu pangayoman Mugi paringa berkah pitulungan Tinebihna dosa, 
sangsara ing nraka Mbenjing mulya tunggil ibu...2X